Hittills i år har...

viltolyckor rapporterats in till Nationella viltolycksrådet.

Rådjurskrock är vanligast

0.79,0.16,0.09

Viltolyckorna skördar dödsoffer

Så här många personer har dödats eller skadats svårt i viltolyckor de senaste 28 åren. Peka på diagrammet för att se den exakta siffran.

På hösten inträffar...

viltolyckor varje dag. Enligt Motormännen rapporteras 150 viltolyckor in varje dag till polisen på hösten, och mörkertalet uppskattas till omkring 35 viltolyckor per dag.

En ny viltolycka rapporteras in om...

Allt fler viltolyckor

De senaste tio åren har antalet viltolyckor ökat med över 40 procent. Men trots det har alltså antalet personer som dödats eller skadats svårt vid en viltolycka minskat kraftigt. En förklaring är att bilarna blivit säkrare.
Två tredjedelar
av alla trafikolyckor som rapporteras in till polisen är viltolyckor.
2/3

Dyra olyckor

Viltolyckorna kostar de svenska skattebetalarna...

3 000 000 000

kronor om året. Det är lika mycket som 300 bilmekaniker tjänar på 25 år.

...eller lika mycket som både Taxi Kurir och Taxi Stockholm omsatte 2012.

Så gör du vid en krock

  1. 1

    Placera ut din varningstriangel för att undvika att fler olyckor sker. Ring 112 och anmäl viltolyckan.

  2. 2

    Om djuret överlevde kan du hänga upp viltmarkeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann mot. Om djuret avled kan du försöka avlägsna det från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.

  3. 3

    Eftersök inte djuret själv. Du ska heller inte avliva djuret om du inte har rätt kunskap. Om du har kört på en hund, avliva den inte över huvud taget.

Tänk på att...

Om du inte anmäler en viltolycka till polisen gör du dig skyldig till ett brott.

Erik Kjellin

Trafiksäkerhetsansvarig
på Motormännen

"För att minska antalet olyckor måste det förebyggande arbetet mot viltolyckor prioriteras högre. Först och främst måste det satsas mer pengar på att bygga mer viltstängsel, och sedan måste det i större omfattning införas ny teknik som varnar för eller skrämmer vilt."

"Sverige har ett strukturerat och effektivt trafiksäkerhetsarbete, men fortfarande dör det alldeles för många på grund av viltolyckor. Här finns en stor förbättringspotential."

Mest drabbade länen förra året

Öppna kartan i nytt fönster
Viltolycksstatistiken kommer från Älgskadefondsföreningen

Se upp där ute i trafiken!

Extraljus är en utmärkt investering för att köra säkrare och undvika viltolyckor. Vi har testat extraljus i två omgångar.

Har du råkat ut för viltolycka?
Skriv om dina upplevelser
i kommentarsfältet här nedan!

Källor: Nationella viltolycksrådet, Motormännen, Allabolag, Älgskadefondsföreningen, Statistiska centralbyrån

Foto: Peter Gunnars

Teknik: jqPlot, D3.js, kkcountdown, jsCountTo, Google Fusion, Google Refine

Grafik och programmering: Erik Söderholm